Selecteer een pagina

Samenwerking

In mei 2020 zijn onderzoekers in samenwerking met burgers, werkgevers, wetenschappers, beleidsmakers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en financiers gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument. De projectgroep bestaat uit onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Rijksuniversiteit Groningen, Salut, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Lifestyle4Health platform. Het project wordt gesteund door de Noaber Foundation, de Fred Foundation en het Institute for Positive Health (iPH).

Klankbordgroep

Het project kent tevens een brede klankbordgroep, bestaande uit beleidsmakers, gezondheidsprofessionals en sociale en gezondheidsonderzoekers.

Tijdspad

Het project bestaat uit drie fases. De eerste fase stond in het teken van het samenstellen van een concept indicatorenset met behulp van focusgroepen met burgers en experts. De 2e fase is het instrument gevalideerd op inhoud met burgers en professionals en in fase 3 komt het prototype beschikbaar voor pilot projecten om de verdere bruikbaarheid te toetsen.

 

Meer weten over het instrument? Neem dan contact op via: info@gezondmeten.nl 

Beleefde Gezondheid

Vragenlijst

De beleefde gezondheid meten we aan de hand van de gevalideerde meetset van Positieve Gezondheid. 

Persoonlijke context

Vragenlijst

Niet alleen je lijf, maar ook jouw persoonlijke, sociale, fysieke en politieke context hebben invloed op jouw gezondheid.  

Biomedische gezondheid

(Aantal metingen die je zelf kunt verrichten)

Meet zelf je metabole gezondheid, cardiovasculaire gezondheid en fysieke gezondheid! 

“In de wetenschap zoeken we naar validering voor de werking van instrumenten die in de praktijk niet toepasbaar zijn. Dit meetinstrument zorgt voor helderheid, waardoor we grip krijgen op gezondheid”

Angelique Schuitemaker

Directeur iPH

“Innovaties en initiatieven die gezondheid verbeteren, zijn van cruciaal belang. Nóg gewichter is de impact die een interventie heeft op de brede gezondheid. Dat reikt verder dan lichamelijke aspecten”

Carl Verheijen

Directeur Kennis en Innovatie Noaber Stichting