Selecteer een pagina

GezondMeten

Gezondheid wordt al lang niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte. We werken steeds meer met een brede benadering van gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan leefstijlinterventies, Positieve Gezondheid, de Juiste Zorg op de Juiste Plek, het 4D model en van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (van ZZ naar GG).

Als we gezondheid willen verbeteren is het cruciaal dat we op eenduidige wijze de effecten op gezondheid meten van behandelingen, leefstijl en sociale interventies en beleidsprogramma’s. Daarvoor hebben onderzoekers van het LUMC, de Rijksuniversiteit Groningen, TNO en Salut samen met experts in Nederland een gevalideerd meetinstrument ontwikkeld om gezondheid te meten. Wetenschappelijk onderbouwd en praktisch toepasbaar! 

Hoe dit meetinstrument werkt, lees je op GezondMeten.nl!

 

Het instrument bestaat uit 3 modules:

Beleefde Gezondheid

Vragenlijst

De beleefde gezondheid meten we aan de hand van een vragenlijst met onder andere vragen uit de gevalideerde meetset van Positieve Gezondheid.

Persoonlijke context

Vragenlijst

Niet alleen je lijf, maar ook jouw persoonlijke, sociale, fysieke en politieke context hebben invloed op jouw gezondheid.  

Biomedische gezondheid

(Aantal metingen die je zelf kunt verrichten)

Meet zelf je metabole gezondheid, cardiovasculaire gezondheid en fysieke gezondheid! 

Aan de slag met GezondMeten?

 

Ga direct aan de slag met GezondMeten! De vragenlijsten voor Beleefde gezondheid en Context zijn al bruikbaar. De handleiding over de Biomedische Metingen is ook beschikbaar. GezondMeten levert een gevalideerde basisset die je gratis kunt gebruiken. Voor vragen over toepassingen, neem je contact met ons op.

De drie modules vormen samen de minimale basisset van gezondheid. De modules kunnen ook los worden ingezet.

Er wordt een digitale tool ontwikkeld zodat iedereen GezondMeten direct kan gebruiken. Deze tool maakt het mogelijk per project keuzes te maken over de inzet van modules. Ook kan je zelf toevoegingen doen voor aanvullende metingen.

Lees het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom GezondMeten.

Update: project brede gezondheidsbenaderingen

Update: project brede gezondheidsbenaderingen

Op (inter)nationaal niveau wordt op verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. De eerste stappen voor een meetinstrument zoals met de Positieve Gezondheid vragenlijst van het iPH en de Context-Specific Positive Health Questionnaire (CPHQ) zijn gezet.

Lees meer
Positieve gezondheid: een integraal concept

Positieve gezondheid: een integraal concept

Blog door dr. John Dierx Positieve Gezondheid is inmiddels een alom bekend concept geworden. Meer dan elf jaar geleden geïntroduceerd door Machteld Huber en sindsdien succesvol uitgerold in Nederland. Althans het woord, de definitie en betekenis van het woord en...

Lees meer

“In de wetenschap zoeken we naar validering voor de werking van instrumenten die in de praktijk niet toepasbaar zijn. Dit meetinstrument zorgt voor helderheid, waardoor we grip krijgen op gezondheid”

Angelique Schuitemaker

Stichting Brentano

“Innovaties en initiatieven die gezondheid verbeteren, zijn van cruciaal belang. Nóg gewichter is de impact die een interventie heeft op de brede gezondheid. Dat reikt verder dan lichamelijke aspecten”

Carl Verheijen

Directeur Kennis en Innovatie Noaber Stichting

Initiatiefnemers

Het meetinstrument Gezond Meten is tot stand gekomen in samenwerking met
burgers, werkgevers, wetenschappers, beleidsmakers, zorgprofessionals en financiers.