Doorontwikkeling en validatie

Op (inter)nationaal niveau wordt op verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. De eerste stappen voor een meetinstrument zoals de Positieve Gezondheidsvragenlijst van het iPH en de Context-sensitieve Positieve Gezondheidsvragenlijst (waaronder de verkorte versie van Gezond Meten en paper CPHQ) ) zijn gezet. Het is alleen wel van belang dat deze ook breed gedragen en gevalideerd wordt. Daarom wordt met subsidie van ZonMw de uitgebreide GezondMeten-vragenlijst (CPHQ) verder doorontwikkeld en getoetst.

Bij de ontwikkeling wordt specifiek aandacht besteed aan mensen met chronische ziekten en met een lage sociaal-economische status. De doorontwikkeling gebeurt op basis van de 32-item CPHQ. Het doel is een breed gedragen meetinstrument voor verschillende niveaus: het individu, een organisatie en samenwerkingsverbanden.

Initiatiefnemers en tijdlijn

Het huidige project loopt van 2022-2025 en wordt uitgevoerd door verschillende initiatiefnemers: de Universiteit van Maastricht, het Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen, Avans Hogeschool, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool, Jeroen Bosch ziekenhuis, IPH, Vilans, Alles is Gezondheid, Salut en ZonMw.

Het project bestaat uit meerdere werkpakketten. Via de nieuwsbrief delen we updates over de voortgang van het huidige project. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.

Zelf aan de slag met brede gezondheid?

Op dit moment is de doorontwikkeling in volle gang. Wil je al een meetinstrument inzetten? Dan kun je gebruikmaken van de GezondMeten-basisset. Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op!