Het meten van ‘ervaren gezondheid’ kan ook door middel van slechts één vraag. In de kernset van generieke PROM’s  is deze vraag meegenomen. De omschrijving hiervan is: ervaren gezondheid als het oordeel van de patiënt over diens huidige ervaren gezondheid.

Er is hier voor de vraag gekozen die komt uit de Promis/Global 01/SF 36 vragenlijst, de eerste vraag van deze lijst. De vraag luidt: hoe vindt u over het algemeen uw gezondheid? De antwoordopties zijn: Uitstekend, heel goed, goed, redelijk, slecht. Behalve medisch specialisten gebruiken GGD’s een soortgelijke vraag in hun gezondheidsenquêtes. De vraag luidt dan net iets anders en ook de antwoorden zijn net wat anders geformuleerd: Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze: zeer goed, goed, gaat wel, slecht, zeer slecht.

Ook internationaal wordt deze maat gebruikt om landen te vergelijken. ‘Perceived health status’ en de percentages die worden weergegeven zijn hier gebaseerd op de mensen die ‘bad’ of ‘very bad’ health aangeven.

Wat als we deze vraag (identiek geformuleerd in de gehele zorg en daarbuiten) voortaan altijd zouden meenemen in het onderzoek waar ervaren gezondheid als een belangrijke uitkomst wordt gezien? En is dat niet vrijwel alle onderzoek gericht op het verbeteren van de gezondheid?

Want deze vraag is:

  • voor het grootste deel van de mensen begrijpelijk
  • slechts één vraag die snel gesteld en beantwoord kan worden
  • een vraag die het mogelijk maakt om gezondheid van grote groepen eenvoudig te vergelijken
  • uiteindelijk hetgeen dat er echt toe doet, en waar je graag resultaat op wilt boeken met interventies en gezondheidsbeleid.