Changing Healthcare

 

In Nederland en ver daarbuiten houden talloze initiatieven en organisaties zich bezig met het ontwikkelen van interventies die bijdragen aan de brede gezondheid van mensen. Om te weten of deze interventies ook echt gezondheid verbeteren, moeten we op eenduidige wijze inzicht krijgen in effect van deze interventies. Daarom zijn onderzoekers in mei 2020 in samenwerking met burgers, werkgevers, kennisinstituten, wetenschappers, beleidsmakers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en financiers gestart met de ontwikkeling van een basismeetinstrument. Het meetinstrument Gezond Meten is een gevalideerd instrument om de brede benadering van gezondheid te kunnen evalueren. Het bestaat uit 3 modules die samen de minimale basisset van de brede benaderen van gezondheid vormen. 

Meer weten over het instrument? Neem dan contact op via: info@gezondmeten.nl

Beleefde Gezondheid

Vragenlijst

De beleefde gezondheid meten we aan de hand van de gevalideerde meetset van Positieve Gezondheid. 

Lees meer

Persoonlijke context

Vragenlijst

Niet alleen je lijf, maar ook jouw persoonlijke, sociale, fysieke en politieke context hebben invloed op jouw gezondheid.  

Lees meer

Biomedische gezondheid

(Aantal metingen die je zelf kunt verrichten)

Meet zelf je metabole gezondheid, cardiovasculaire gezondheid en fysieke gezondheid! 

Lees meer

Beleefde gezondheid

 

Om de beleefde gezondheid te meten is uitgegaan van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en de Capability approach. In eerder onderzoek door het LUMC, Salut en iPH zijn 17 van de 42 vragen uit de gesprekstool van Positieve Gezondheid geïdentificeerd als meetbaar. Deze 17 items zijn aangevuld met items die van belang werden gevonden in focusgroepen met burgers en experts. Dit zijn indicatoren met betrekking tot veerkracht, rust en ontspanning. 

De volgende domeinen zijn meegenomen:

Beleefde gezondheid:

 • Fitheid
 • Rust
 • Autonomie
 • Veerkracht
 • Geluk

Voor het meten van de Beleefde Gezondheid als onderdeel van het gevalideerde meetinstrument GezondMeten is een vragenlijst beschikbaar.

Persoonlijke context

 

Burgers gaven aan dat bredere leefcontext ook van invloed is op gezondheid. Daarom zijn er contextuele indicatoren geformuleerd voor het meetinstrument. Dit zijn indicatoren met betrekking op persoonlijke, sociale, fysieke en politieke context aan de hand van de zogenoemde Capability Approach. Capability Approach is een benadering van welzijn. Het houdt in dat niet zozeer hoe je leven eruit ziet en wat je doet van belang is, maar of dat wat je doet vanuit vrije keuze tot stand is gekomen.

De volgende domeinen zijn meegenomen:

Context:

 • Sociale steun
 • Veilige omgeving
 • Financiële middelen
 • Discriminatie
 • Vertegenwoordiging
 • Medische zorg

Biomedische indicatoren

 

Op basis van expertsessies en bestaande instrumenten is er een selectie gemaakt van een minimale set aan indicatoren die van belang zijn om biomedische gezondheid te meten. Hierbij is in eerste instantie gefocust op de drie gezondheidsdomeinen: metabole gezondheid, cardiovasculaire gezondheid en fysieke gezondheid. Deze drie gezondheidsdomeinen hangen het meest samen met welvaartsziekten.

Het meten van biomedische indicatoren moet thuis uitvoerbaar en valide zijn. Zo kan iedere Nederlander op betrouwbare wijze inschatten of er een risico is op klachten of ziekte en wat het risico dan is. In de totstandkoming van de biomedische basisset is rekening gehouden met indicatoren die worden meegenomen in bestaande standaarden van meetinstrumenten. Denk hierbij aan meetinstrumenten als ICHOM, HUI, ICF NANDA en OBESID en PON. Naast de basisset die thuis gemeten kan worden, is uitbreiding voor de zorgprofessional mogelijk.

De volgende indicatoren zijn een set voor zelfmeting van biomedische gezondheid:

1) Buikomtrek
2) Heupomvang
3) Body Mass Index
4) 6 minuten wandeltest
5) Bovenarm omtrek

Deze set is voor zorgprofessionals uit te breiden met:

6) Glucose
7) Insuline
8) Bloeddruk
9) Lipidenpanel (cholesterol, triglyceriden, HDL)
10) 3 minuten step test
11) Hba1C

Voor Biomedische indicatoren is een handleiding beschikbaar, die ondersteunt in de correcte uitvoering van metingen. Deze download je via de knop. 

Hieronder staan filmpjes voor toelichting het correct meten van de buikomtrek, de heupomtrek, de bovenarmomtrek en het uitvoeren van de 6 minuten wandeltest. 

Samenwerking

In mei 2020 zijn onderzoekers in samenwerking met burgers, werkgevers, wetenschappers, beleidsmakers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en financiers gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument. De projectgroep bestaat uit onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Rijksuniversiteit Groningen, Salut, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Lifestyle4Health platform. Het project wordt gesteund door de Noaber Foundation, de Fred Foundation en het Institute for Positive Health (iPH).

Klankbordgroep

Het project kent tevens een brede klankbordgroep, bestaande uit beleidsmakers, gezondheidsprofessionals en sociale en gezondheidsonderzoekers.

Tijdspad

Het project bestaat uit drie fases. De eerste fase stond in het teken van het samenstellen van een concept indicatorenset met behulp van focusgroepen met burgers en experts. De 2e fase is het instrument gevalideerd op inhoud met burgers en professionals en in fase 3 komt het prototype beschikbaar voor pilot projecten om de verdere bruikbaarheid te toetsen.

Meer weten over het instrument? Neem dan contact op via: info@gezondmeten.nl

Minicollege

Benieuwd naar de totstandkoming van het gevalideerde meetinstrument om gezondheid te meten en de correcte toepassing? Bekijk de mini-colleges hieronder.

Downloads

Download hieronder de recente (wetenschappelijke) publicaties, zoals interviews, presentaties en opnames per categorie.

Samenwerkingspartner

Het meetinstrument Gezond Meten is tot stand gekomen in samenwerking met
burgers, werkgevers, wetenschappers, beleidsmakers, zorgprofessionals en financiers.