Ben jij bekend met brede/Positieve Gezondheid en ben je werkzaam bij een organisatie zoals het NZA, VWS, RIVM, zorgverzekeraar of landelijke beleidsorganisatie gericht op zorg en welzijn? Wil jij meedenken over de ontwikkeling van een meetinstrument om brede gezondheid te kunnen meten? Dan vragen wij jou om deel te nemen aan een focusgroep.

In deze focusgroep bespreken we de context, controverse, ervaringen, doelgroep en het beoogd doel van het meetinstrument. Ook bespreken we wat voor vragen nodig zijn om gezondheid ‘in brede zin’ te meten en zoomen we in op de begrijpelijkheid en randvoorwaarden van de vragen.

Aanmelden

De focusgroep is op 6 april van 17:30-19:30 in de JIM (Jaarbeurs Innovation Mile) in Utrecht. Meedoen? Laat van je horen via m.boelens@lumc.nl

Ervaringen

Wil je weten hoe deelnemers de focusgroep hebben ervaren of waarom ze mee hebben gedaan? Twee deelnemers delen hun ervaringen:

‘Leuke vraag, of ik mijn ervaring met de focus groep wil delen. Ik vond het een fijne bijeenkomst, het was goed voorbereid, ik heb leuke mensen ontmoet en gesproken. Er was ruimte om vragen te stellen en mee te denken. Ik vond het prettig dat er in onze heel diverse groep, veel gedeelde ervaringen waren. De reden dat ik me heb aangemeld is dat ik belang heb bij het meten van brede gezondheid. Ik werk ruim 25 jaar aan effectiviteit van gezondheid bevorderende interventies. We zijn nog steeds gewend om ziekte en klachten centraal te stellen, in plaats van (ervaren) gezondheid. Mede daarom leid ik professionals op in het toepassen van brede gezondheid.

 Een aandachtspunt is het risico van één vragenlijst om brede gezondheid te meten, die overal wordt ingezet. Als er op papier wel, en in de praktijk (nog) niet wordt gewerkt aan brede gezondheid, meten we geen effecten en spoelen het kind met het badwater weg. Mijn advies is om vooral gericht actieonderzoek in te zetten om inzicht te krijgen in de praktijk, en die te versterken. En de gezondheidseffecten die je daarmee bereikt, te meten. En ik verwacht dat dat kan met behulp van instrumenten die al ontwikkeld zijn.’
Door Leontien Hommels (sessie experts en onderzoekers)

‘Werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is voor steeds meer burgers en professionals een vanzelfsprekendheid. Met de toenemende populariteit wordt de vraag naar het effect van het werken vanuit het gedachtegoed belangrijker. Begrijpelijk, omdat het ook in een bredere context, zoals op wijkniveau, kan worden toegepast. Tijdens de bijeenkomsten wordt al snel duidelijk dat we een gezamenlijke taal spreken. Het vraagt maar weinig tijd om op inhoud met elkaar in gesprek te gaan. Het gemak waarmee we domein-overstijgend dezelfde taal spreken is goed om te ervaren.’
Door Robert Bergs (sessie regionaal beleidsmakers en sociaal domein)