Blog door dr. Esther Bloemen- van Gurp, hoofddocent Zuyd Hogeschool

De omslag van het denken in ziekte en behandeling naar gezondheid, gedrag en participatie is in volle gang. Daarbij is het belangrijk dat we niet uitgaan van wat de zorg te bieden heeft, maar vooral van wat mensen nodig hebben om zo lang en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. We moeten de gezondheidszorg en ondersteuning daarom zo organiseren dat mensen in hun kracht aangesproken worden in plaats van in hun zwakte (ziekte of beperking). Met als uitgangspunt de vraag: ‘Wat heeft iemand nodig om zijn of haar ding te kunnen doen?’.

Regio-specifieke uitdagingen, zoals beschreven in de regiobeelden van het Integraal Zorgakkoord (IZA), laten het belang zien om in regionale samenwerkingsverbanden te werken aan de beweging naar gezondheid. Afgelopen jaren zijn diverse van deze samenwerkingsverbanden verspreid over Nederland opgezet. Limburg was een van de koplopers. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid werd al in 2016 in Limburg omarmd als middel om gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van Nederland in te halen en een trendbreuk te realiseren.

Brede gezondheid in kaart brengen

Een dergelijke trendbreuk is alleen niet van vandaag op morgen te realiseren. Daarom is bij de start van deze samenwerking, genaamd de Beweging Limburg Positief Gezond, een meerjarenplan opgesteld. De eerste drie jaar bestonden vooral uit inspireren en aanjagen, de drie daaropvolgende jaren uit experimenteren, verbinden en leren. De beweging zit nu in zijn laatste fase waarin implementeren en monitoren van effecten centraal staan. Maar hoe kun je monitoren als er geen meetinstrument beschikbaar is om brede gezondheid te meten?

Op dit moment wordt er daarom vooral gemonitord op specifieke uitkomstmaten, zoals doorverwijzingen of het in kaart brengen van cliëntervaringen. Maar breed gezondheid meten is een uitdaging. Met dank aan ZonMw wordt er hard gewerkt om een meetinstrument te ontwikkelen waarmee brede gezondheid in kaart gebracht kan worden. Met Gezond Meten hopen we samenwerkingsverbanden, zoals de beweging Limburg Positief gezond, maar ook de vele andere initiatieven, gemeenten en organisaties te helpen brede gezondheid inzichtelijk te maken.