Op (inter)nationaal niveau wordt op verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. In dit onderzoeksproject ontwikkelen we de CPHQ verder door. Bij de ontwikkeling wordt specifiek aandacht besteed aan mensen met chronische ziekten en met een lage sociaaleconomische status. Benieuwd naar de huidige fase van het panelonderzoek?

De eerder ontwikkelde vragenlijst CPHQ is als basis genomen en aangepast op basis van de capability benadering, informatie uit verschillende focusgroepen en een expertsessie. De nieuwe lijst telt nu 23 items, maar liefst 9 minder. Door middel van panelonderzoek wordt de vragenlijst nu getest op betrouwbaarheid en validiteit. We doen dit door de vragenlijst herhaaldelijk af te nemen bij een grote groep burgers (~2000), samen met andere vragenlijsten zoals de EQ5D-5L (kwaliteit van leven) en de PG-42 (Positieve Gezondheid). We verwachten in het eerste kwartaal van 2024 de resultaten hiervan te hebben, zodat we vervolgens het meetinstrument kunnen gaan testen in longitudinale studies.