Op (inter)nationaal niveau wordt op verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. In dit onderzoeksproject ontwikkelen we de CPHQ verder door. Bij de ontwikkeling wordt specifiek aandacht besteed aan mensen met chronische ziekten en met een lage sociaaleconomische status. Benieuwd naar de huidige fase van het onderzoek?

Panelonderzoek

Op dit moment staat onze vragenlijst uit bij een grote groep respondenten via Flycatcher. We hebben op drie meetmomenten onze vragenlijst uitgestuurd, met een tussenperiode van steeds twee weken. Het eerste meetmoment was in combinatie met andere vragenlijsten zoals de EQ5D-5L, de ICECAP-A en de IPH-17-vragenlijst. Het eerste meetmoment telde 1.001 respondenten, waarvan 714 deelnemers opnieuw hebben geantwoord op meetmoment 2. Hiervan hebben vervolgens 543 respondenten op meetmoment 3 een laatste keer de vragenlijst ingevuld.

Met al deze gegevens gaan we de constructvaliditeit en interne consistentie (samenhang van items) analyseren. Op basis hiervan wordt de uiteindelijke vragenlijst bepaald. We kijken ook naar discriminante validiteit: verschillen in scores op meetinstrument bij verschillende doelgroepen van patiënten en burgers. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar verschillen in leeftijd en sociaaleconomische positie (SEP). Ook kijken we naar hoe onze vragenlijst zich verhoudt ten opzichte van andere vragenlijsten en veranderingen over tijd.

Volgende stap

Nadat we een definitief meetinstrument hebben ontwikkeld (CPHQ 2.0) kunnen we door met de volgende stap: het implementeren in de praktijk. We proberen onze vragenlijst uit te zetten bij zoveel mogelijk verschillende interventies en programma’s in verschillende domeinen en bij verschillende doelgroepen. Hierbij gaan we kijken naar de responsiviteit en de bruikbaarheid.

Meedoen?

Wil je onze vragenlijst ook gebruiken bij een interventie of programma? Neem dan contact op met m.boelens@lumc.nl, of c.roumen@maastrichtuniversity.nl We willen de vragenlijst op drie meetmomenten uitzetten en ook de EQ5D-5L en IPH-17 meenemen.