Op (inter)nationaal niveau wordt op verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. De eerste stappen voor een meetinstrument zoals met de Positieve Gezondheid vragenlijst van het iPH en de Context-Specific Positive Health Questionnaire (CPHQ), waaronder de verkorte versie Gezond Meten, zijn gezet. In dit onderzoeksproject ontwikkelen we de CPHQ verder door. Waar staan we nu?

Focusgroepen

Op dit moment hebben we al veel focusgroepen afgerond (werkpakket 2). Dit zijn onder andere focusgroepen bij medisch specialisten, beleidsmakers en medewerkers uit het sociaal domein, paramedici, burgers, en onderzoekers/experts. Er volgen nog een aantal focusgroepen. Zie ook onze oproep.

Tijdens deze focusgroepen bediscussiëren we de eerder ontwikkelde vragenlijst (CPHQ) en bespreken we randvoorwaarden, eventuele aanpassingen en de begrijpelijkheid. Op basis van de focusgroepen wordt de vragenlijst aangepast en in een later stadium van het onderzoeksproject getest op validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit in verschillende populaties.

Leernetwerk

Ook zijn we bezig met het opzetten van een leernetwerk (werkpakket 6). We hebben jullie input gevraagd over hoe we het leernetwerk zo duurzaam en interessant mogelijk kunnen inrichten. We hebben meer dan 60 reacties ontvangen, dank hiervoor. Hier gaan we nu mee verder.