Pharos, het expertisecentrum gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen, heeft samen met het team van GezondMeten de vragenset om de beleefde gezondheid in kaart te brengen, gecheckt op leesbaarheid. De vragenlijst is aangepast naar taalniveau B1 en getest op leesbaarheid door diverse taalambassadeurs. Zij hebben adviezen gegeven voor aanpassingen in tekst en vormgeving. De wijzigingen worden door GezondMeten verwerkt, zodat de vragenlijst voor iedereen goed te begrijpen is.