Het basisinstrument van Gezond Meten is vorig jaar gelanceerd. Hoe gevoelig is het instrument eigenlijk en waar kun je het inzetten? Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het LUMC hebben via een subsidie van ZonMw drie jaar de tijd gekregen om te onderzoeken hoe de meetset optimaal gebruikt kan worden.

Voor iedereen

Het meetinstrumentarium kan gebruikt worden op het niveau van het individu, een organisatie alsook een samenwerkingsverband. Inmiddels hebben ruim 450 personen de meetset gedownload. ‘Het is een korte lijst met kernachtige vragen te gebruiken door iedereen die wil meten hoe gezond je bent of de gezondheid is veranderd’, legt Jessica Kiefte, hoofdonderzoeker aan de LUMC, uit. ‘Gezond Meten biedt een makkelijke tool om te evalueren. De vragenlijst is aangepast voor laaggeletterden.’

Wearables

In het ZonMW vervolgonderzoek wordt vooral gekeken naar optimalisatie van de vragenlijsten over beleefde gezondheid en context.
‘Voor het meten van biomedische indicatoren hebben we filmpjes gemaakt. We leggen uit hoe je je heupomtrek kunt meten en hoe je een 6 minuten wandeltest volbrengt. Biomedische factoren opmeten vraagt best wat tijd. Daarom willen we op termijn ook onderzoeken of we bijvoorbeeld meer met wearables kunnen doen.’

Relatie Positieve Gezondheid en Gezond Meten

Ook het onderscheid tussen het spinnenweb van Positieve Gezondheid en de meetset Gezond Meten blijkt niet altijd helder. ‘Veel mensen kennen het spinnenweb en daardoor wordt er vaak verwacht dat exact alle factoren van het spinnenweb terugkomen in de vragenlijst. Om de lijst niet te lang te maken is echter een prioritering aangebracht op basis van panelonderzoek met burgers. Zo is bijvoorbeeld een vraag over zingeving niet in de korte lijst meegenomen omdat het sterk samenhing met de vragen over ‘geluk’. Ook meet het instrument, naast pijlers van Positieve Gezondheid, de contextuele indicatoren en biomedische indicatoren. Deze helpen het beeld van jouw gezondheid nog completer te maken.’

En wat vindt u?

Jessica: ‘We willen actiever evalueren hoe het gebruik van de meetset wordt beoordeeld. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening!’ Heeft u het meetinstrument gedownload en toegepast? En wilt u uw ervaringen delen? Mail dan naar info@gezondmeten.nl!